Хамтран ажилладаг байгууллагууд

magnai magnai
2019-11-05

 Тус компани нь "Вилмор"ХХК, "Хос Алтан Орд"ХХК, "Экам"ХХК-уудтай хамтран ажилладаг.